HELAAS...

Met veel pijn in ons hart hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt. Vanaf september 2017 zullen de Lenteklokjes niet meer samen komen om gezamenlijk hun stemmen te laten horen en te genieten van het samen zingen. Bijna 85 jaar was het een wekelijks terugkomend feest, de laatste jaren in de prachtige locatie ‘t Onderdak, onder leiding van Maarten.


Hoewel we het zagen aankomen, het ledenaantal was al jaren niet kostendekkend meer, was het een lastig besluit. Toch zijn we trots op het feit dat we het koor nog zo lang draaiende hebben kunnen houden. Ondanks het kleinere groepje werd er niet minder enthousiast gezongen, hebben we met elkaar plezier gehad en nog vele ouderen en andere belangstellenden blij gemaakt met de mooie optredens.


De Lenteklokjes stoppen, de grote meiden gaan echter door en starten een nieuw ‘koor’, misschien beter een ensemble, met de naam Caprice . Zij gaan door onder leiding van Virpi, de moeder van het Lenteklokje Vivi en zullen al weer snel te horen zijn in Sassenheim. Houd de plaatselijke krant in de gaten voor datum en plaats.
Hieruit blijkt wel dat het zangvirus erg hardnekkig kan zijn. Wij wensen Anne, Carlien, Miranda, Mythe, Oukje en Virpi heel veel plezier en succes! Wat een geweldig initiatief!


Wij willen iedereen van harte bedanken die ooit heeft meegewerkt of op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft om het kinderkoor de Lenteklokjes te maken wat het ooit was, is geworden en hoe het herinnerd zal worden. Allereerst natuurlijk de vele zangers en zangeressen, hoeveel mensen hebben zij niet blij gemaakt met hun prachtige stemmen en gezangen? We bedanken ook de inzet van alle dirigenten en (technische) begeleiders, alle bestuursleden en vrijwilligers door de jaren heen die vele uren hebben besteed om het werk achter de schermen te doen, ook de ouders die hand en spandiensten verrichtten. Onze trouwe sponsors en donateurs kunnen in dit rijtje niet ontbreken. Zonder hun financiële ondersteuning zou het koor al veel eerder hebben moeten stoppen. Tot slot willen we ook familie Vliem hartelijk danken voor de vele jaren dat we met kerst in de prachtige, sfeervolle dorpskerk mochten zingen.


We hopen dat ieder nog veel zal genieten van zingen en wellicht nog eens een fijn ander koor treft, want ‘samen zingen is veel leuker…’.


Marian & Bernadet

 

SAMEN ZINGEN MET PLEZIER

Ons koor De Lenteklokjes
De Lenteklokjes is een koor voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. Ons koor is onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen (zie “informatie”). Het repertoire is heel gevarieerd met kinderliedjes, musical, pop, folk enz., afhankelijk van de leeftijdsgroep.

Kinderkoor De Lenteklokjes 06-2013Wij organiseren zelf een zomer- en een kerstconcert. Verder treden we een paar keer per jaar op in bijv. een verzorgingshuis of in de Keukenhof. Ook werken we soms mee met andere koren. Zo hebben we met Com nu met Sangh uit Sassenheim meegezongen bij de Matteus Passion en de Carmina Burana. Met de Troubadours uit Oegstgeest hebben we ook meegezongen met de Carmina Burana. 

Bij ons koor, ligt de nadruk op samen plezier hebben met zingen.
Daarbij wordt spelenderwijs aandacht besteed aan stemvorming, concentratie, ritme en houding. Hoewel bij sommige liedjes ook bewegingen gemaakt worden, is dit van ondergeschikt belang.


Toelating
Bij de A- en B-groep wordt iedere enthousiaste zanger en zangeres toegelaten. Bij de C-groep wordt iets meer gevraagd dan alleen enthousiasme en wordt eerst een eenvoudige stemtest afgenomen.
We zingen onder leiding en begeleiding van Maarten van Wijk. Onder zijn leiding gaan we de liedjes instuderen die we zingen tijdens onze concerten.