Toen & Nu


De Lenteklokjes werden in 1933 opgericht door mevr. Riek Meijering en telde zo’n 60 meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar oud. Riek Meijering dirigeerde het koor 24 jaar. In die tijd heeft zij een solide basis gelegd en het koor met veel plezier laten zingen.

In 1957 werd het koor overgenomen door dhr. Kaarsemaker.
Onder zijn leiding werden de eerste jongens toegelaten. Vanaf 1961 werd Dirk van Vliet dirigent. Het koor deed regelmatig mee aan concoursen en won vele prijzen.

In 1974 nam Harry de Jong het van hem over en gaf het stokje in 1981 weer over aan de toen nog jonge Henk Trommel. Henk nam ook de begeleiding op de piano voor zijn rekening. Hij heeft er voor gezorgd dat het koor elk jaar twee concerten ging geven.

In 2008 bestond het koor 75 jaar. Dat is groots gevierd met een uitgaansdag voor de leden en een reünie voor oud-leden.

 Henk heeft het koor ruim 30 jaar zeer enthousiast geleid Na lang wikken en wegen heeft hij begin2011 te kennen gegeven dat hij ging stoppen met De Lenteklokjes. Hij wilde meer tijd vrij maken om met zijn zoon te musiceren. Tijdens het zomerconcert hebben we afscheid van hem genomen.  

 

 

 

 

Vanaf augustus 2011 nam Maarten van Wijk de leiding van het koor op zich.

Maarten heeft in Rotterdam aan het conservatorium gestudeerd en geeft nu les aan de Muziekschool in Alphen aan de Rijn. Daarnaast heeft hij de leiding over meerdere kinder- en jongerenkoren. Hij schrijft zelf liedjes voor het koor of past bestaande liedjes aan. In de zomervakantie organiseert hij een musicalkamp voor jongeren van 10-30 jaar (www.musicalzomer.nl).